IV Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

Dodano 8.9.2019

 

Miałyśmy zaszczyt z sędzią Katarzyną Wesołowską-Zbudniewek wziąć udział, w sobotę – 7 września 2019 r., w charakterze gości w czwartym Kongresie Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, który w tym roku odbywał się pod hasłem "Nasze Wybory". Poprosiłyśmy organizatora o zaznaczenie, że nasza obecność nie oznacza poparcia dla żadnej formacji ani żadnej osoby, uczestniczącej w kongresie, która ubiega się o mandat poselski lub senatorski w najbliższych wyborach parlamentarnych. Chętnie jednak podzielimy się naszą wiedzą o obywatelskiej kontroli wyborów oraz jakich zmian w wymiarze sprawiedliwości oczekujemy od każdej siły politycznej, która po 13 października 2019 r. będzie rządzić Polską.

Zostałyśmy bardzo ciepło przyjęte, bo uczestnicy kongresu, to jak sami o sobie mówią, ulicznicy z całej Polski, którzy od czterech lat stoją pod sądami broniąc praworządności i demokracji. Wielu z nich zdecydowało się w najbliższych wyborach kandydować. Dla jednych to jest pierwszy raz, inni z polityką związani są od dawna.

Dzisiaj trudno wyraźnie wytyczyć granicę między tym co jest polityką rozumianą jako dążenie do zdobycia władzy, a co walką o wartości. My sędziowie wykonujemy władzę sądowniczą wydając wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i żadna inna władza nas nie interesuje. Jeżeli dzisiaj wychodzimy poza sale sądowe do obywateli (przed sądy, na festiwale, kongresy, do szkół i na spotkania edukacyjne w parkach), to nie dlatego by przejąć władzę i uczynić Polskę "trybunalską", tylko po to, aby każdy polski obywatel miał zgodnie z art 45 naszej Konstytucji a także zgodnie z art 19 Traktatu o Unii Europejskiej, prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia swojej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dlatego w miarę swoich możliwości czasowych przyjmę każde zaproszenie od obywateli, którym na takiej właśnie Polsce zależy, nawet jeżeli walczą o nią nie tylko pod sądami, ale także w demokratycznych wyborach. Zastrzegam tylko zawsze, że nie popieram ani nie krytykuję żadnych ludzi ani partii. Popieram lub krytykuję określone działania i programy bez względu na to kto jest ich autorem. Dla wszystkich zaś, którzy bronią praworządności, mam głęboki szacunek i wdzięczność. Nie wyobrażam sobie też abym, gdy oni walczą poświęcając swój komfort, czas, energię, majątek, a nawet zdrowie i wolność, pozostawała w ciepłym i bezpiecznym domu powołując się na apolityczność. Ulicznicy, broniący niezależności  polskich sądów! Jesteście wielcy!

Na kongresie miałam też zaszczyt poznać Pana Prokuratora Krzysztofa Parchimowicza. Dzisiaj być niezależnym prokuratorem wymaga dużo więcej odwagi niż być niezależnym sędzią. Panie prokuratorze! Podziwiam i wspieram z całego serca, zwłaszcza 11 września, gdy będzie Pana rozprawa dyscyplinarna!

 

SSO Ewa Maciejewska

 

 

 

 

 

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)