Publikacje, głosy, opinie

Przebieg ponownego opiniowania w KRS 12 kandydatów na 7 wolnych stanowisk w SA w Łodzi (5 cywilnych i 2 karne) po uchyleniu uchwały Rady z 11 października 2018 r.

27.07.2019

  Źródło: transmisja online posiedzenia KRS z 23 lipca 2019 r. (UWAGA: zapis skrócony, niedosłowny (!) – czas nagrania od 01:12, osoby zainteresowane proszone są o osobiste odsłuchanie nagrania)   Referat sędzi Ewy Łąpińskiej:   Barbara  Maria  Bojakowska (SO w Sieradzu)   czas nagrania od 01:14 Doświadczenie zawodowe: 14 lat pracy w sądzie...

Więcej
2 / 31

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)